• sanaw1

750ml Burgundy çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bürgüt çüýşeleri eňňitli, tegelek, galyň we berk we adaty çakyr çüýşelerinden birneme uludyr.Adatça birneme ýakymly we hoşboý ysly çakyrlary saklamak üçin ulanylýar.Gyzyl çakyr ýa-da ak şerap üçin ulanylsa-da, bu çakyr çüýşesiniň reňki ýaşyl.Adatça, Täze Dünýä ýurtlaryndaky Çardonnaý we Pinot Noir Burgundyda çüýşe guýulýar;Italiýaly Barolo we Barbaresco has güýçli.Burgundy çüýşeleri Loire jülgesinden we Langedokdan çakyrlar üçin hem ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 750ml
Haryt kody V7068
Ölçegi 81 * 81 * 300mm
Arassa agram 521g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Antik Greenaşyl
Faceerüsti işlemek Ekrany çap etmek
Gyzgyn möhürleme
Dekal
Grafika
Aýaz
Mat
Tingiwopis
Möhür görnüşi Buraw gapagy
Material Gazlandyrylan hek aýna
Düzelt logo çap etmek / ýelim belligi / paket gutusy / Täze galyp täze dizaýn
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

Burg Burgundyda haýsy çakyr çüýşelendi?

Bürgüt çüýşeleri eňňitli, tegelek, galyň we berk we adaty çakyr çüýşelerinden birneme uludyr.Adatça birneme ýakymly we hoşboý ysly çakyrlary saklamak üçin ulanylýar.Gyzyl çakyr ýa-da ak şerap üçin ulanylsa-da, bu çakyr çüýşesiniň reňki ýaşyl.Adatça, Täze Dünýä ýurtlaryndaky Çardonnaý we Pinot Noir Burgundyda çüýşe guýulýar;Italiýaly Barolo we Barbaresco has güýçli.Burgundy çüýşeleri Loire jülgesinden we Langedokdan çakyrlar üçin hem ulanylýar.

Burg Burgundy çüýşeleri diňe Burgundyda ulanylýarmy?

No.ok. Burgundy çüýşesiniň dar egni we tegelek çüýşe görnüşi bar.Boýnundan çüýşäniň göwresine kem-kemden giňelýär.Çüýşäniň göwresi ýaşyl we gyzyl çakyr, hem ak şerap üçin ulanylyp bilner.Täze dünýäde çüýşe Çardonnaý we Pinot Noir üçin giňden ulanylýar;italýan Barolo we Loire we Languedoc çakyrlary üçin hem ulanylýar.

Taryhy taýdan adaty çakyr çüýşeleriniň göwrümi birmeňzeş däldi.1970-nji ýyllara çenli Europeanewropa Bileleşigi standartlaşdyrmagy öňe sürmek üçin adaty çakyr çüýşesiniň ululygyny 750 ml diýip kesgitledi.Bu 750ml ölçegli göwrümli çüýşe adatça halkara derejesinde kabul edilýär.Customörite gabat gelýän gapaklar, bellikler we gaplamak üçin bir dükan hödürleýäris.

Jikme-jiklikler

surat001

Süýşmä garşy nagyş dizaýny

surat003

Çüýşäniň agzy

surat005

Gabat gelýän gapaklar

surat007

Laboratoriýa enjamlarymyz

surat009

Bukja

surat011

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: