• sanaw1

Biz hakda

takmynan 12

Kompaniýanyň tertibi

“Vetrapack” biziň öz markamyzdyr.Biz dünýä müşderilerine çüýşe gaplamalaryny we degişli goldaw önümlerini bermäge bagyşlanan aýna çüýşe önüm öndürijisidiris.On ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we innowasiýalardan soň kompaniýamyz Hytaýda öňdebaryjy öndürijileriň birine öwrüldi.Seminar SGS / FSSC iýmit derejesi şahadatnamasyny aldy.Geljege umyt baglap, YANTAI Vetrapack öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirer.

Biz näme edýäris

“YANTAI Vetrapack” aýna çüýşeleri gözlemek we öndürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Programmalara çakyr çüýşesi, spirtli çüýşe, şireli çüýşe, sous çüýşesi, piwo çüýşesi, gazlandyrylan suw çüýşesi we ş.m. girýär. Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin iň oňat hilli aýna çüýşeler, alýumin gapaklar, gaplamalar we bellikler üçin bir gezeklik hyzmat edýäris. .

takmynan3

Medeniýetimiz

Güýçli çeýeligi arassa saklaň

Näme üçin bizi saýlamaly?

  • Zawodymyzda 10 ýyldan gowrak dürli aýna çüýşeleri öndürmek tejribesi bar.
  • Tejribeli işçiler we ösen enjamlar biziň artykmaçlygymyzdyr.
  • Gowy hilli we satuw hyzmaty müşderiler üçin kepilligimizdir.
  • Dostumyzyň we müşderimiziň bize gelmegini we bilelikde işleşmegini mähirli garşylaýarys.

Amal akymy

1. galyp

Galyp

 2 püskürmek

Püskürmek

3. logo Çap etmek

Logotip Çap etmek

4. Barlamak

Barlamak

5. Toplamak

Ackygyndy

6. Bukja

Bukja

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Boýag sepmek

Sorag-jogap

Aýna çüýşede çap edip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.Dürli çap etmegiň usullaryny hödürläp bileris: ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, dekal, aýaz we ş.m.

Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, nusgalar mugt.

Näme üçin bizi saýlaýarsyň?

1. 16 ýyldan gowrak wagt bäri aýna gap-gaç söwdasynda baý tejribämiz we iň professional toparymyz bar.
2. 30 önümçilik liniýamyz bar we aýda 30 million bölek öndürip bileris, kabul ediş derejesini 99% -den ýokary saklamaga mümkinçilik berýän berk amallarymyz bar.
3. 80-den gowrak ýurtda 1800-den gowrak müşderi bilen işleýäris.

MOQ hakda näme?

MOQ adatça bir 40HQ gapdyr.Bir Stocka elementi MOQ çägi däl.

Gurşun wagty näme?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.
Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.
Belli bir wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T.
L / C.
D / P.
Western Union
MoneyGram

Çüýşe paketini nädip döwmeli?

Her bir galyň kagyz çüýşesi, ajaýyp ýylylygy gysýan örtükli güýçli palet.