• sanaw1

125ml tegelek zeýtun ýagy aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Zeýtun ýagy täze zeýtun miwelerinden ýylylyk we himiki bejergisiz tebigy basyş bilen saklanýar.Reňki sary-ýaşyl bolup, witaminler we polifform kislotasy ýaly dürli işjeň maddalara baý.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 125ml
Haryt kody V1029
Ölçegi 45 * 45 * 160mm
Arassa agram 165g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Gadymy ýaşyl
Möhür görnüşi Ropp Cap
Material Gazlandyrylan hek aýna
Düzelt Logotip çap etmek / ýelim belligi / paket gutusy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

⚡ Zeýtun ýagy tebigy zeýtunlary saklap, ýyladyş we himiki bejergisiz täze zeýtun miwelerinden göni sowuk bilen basylýar.Reňki sary-ýaşyl bolup, witaminler we polifform kislotasy ýaly dürli işjeň maddalara baý.Bu peýdaly element gün şöhlesiniň ýa-da ýokary temperaturanyň ýagdaýynda çalt dargap, ýaramazlaşar.Gara aýna çüýşe gaplamanyň ulanylmagy ýokumly maddalary gorap biler.

Ed Iýilýän ýag aýna çüýşesiniň ýokary temperaturasy aşhanada we beýleki şertlerde materialyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny saklap biler we zyýanly maddalary goýbermez.

The Zeýtun ýagynyň aýna çüýşesindäki ösümlik ýagy kölegeli ýerde saklanýar (iň gowy saklaýyş temperaturasy: 5-15 ° C), saklanyş möhleti adatça 24 aý.Ösümlik ýagynyň saklanmagy üç tarapa üns bermelidir:
1) Gün şöhlesiniň, esasanam gün şöhlesiniň öňüni alyň.
2) temperatureokary temperaturanyň öňüni alyň.
3) Howanyň okislenmeginiň öňüni almak üçin ulanylandan soň gapaklary ýapyň.

⚡ Zeýtun ýagy aýna çüýşeleriniň beýleki gaplama dizaýnlary bilen deňeşdirilende aşakdaky esasy aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar.Birinjisi, iýilýän ýag aýna çüýşesiniň ýokary temperaturasy, zyýanly maddalary goýbermezden aşhanada we beýleki şertlerde materialyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny saklap biler.

PE Alýumin-plastmas ýag ýagyny ýa-da alýumin gapaklaryny PE liner bilen üpjün edýäris, şol bir wagtyň özünde, bir nokatly hyzmatymyz, ýörite gaplama, karton, bellik we beýleki talaplary kanagatlandyryp biler.

Jikme-jiklikler

125ml (2)
125ml tegelek zeýtun ýagy aýna çüýşesi (1)
125ml (1)

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: